Raad van Advies

De Raad van Advies heeft een belangrijke rol aangaande het adviseren rondom het programma, ieder vanuit zijn eigen expertise en vakgebied.
Daarnaast buigt de Raad van Advies zich ook over de ingediende sessie-ideeën, waar later op deze website nog meer informatie over volgt. 

Maak kennis met de Raad van Advies:

Peter van der Knaap

Dr. Peter van der Knaap is als directeur-bestuurder van SWOV thuis op elk gebied waarop SWOV actief is. Zijn specialiteit bestaat o.a. uit de risicogestuurde, proactieve systematische aanpak van verkeersonveiligheid.

Otto van Boggelen

Otto van Boggelen is programmamanager bij CROW-Fietsberaad. Het kenniscentrum voor fietsbeleid van en voor de Nederlandse overheden.

Wim Bot

Wim Bot is (Inter)nationaal beleidsadviseur bij de Fietsersbond. De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is.

Bert Zinn

Bert Zinn is senior beleidsmedewerker bij het ministerie IenW.

Irma Bijl - Rodenburg

Irma Bijl- Rodenburg is adviseur duurzame mobiliteit bij de gemeente Rotterdam.