Om het gebruik van de fiets in het dagelijkse woon-werkverkeer te stimuleren, zijn in verschillende regio’s in Nederland fietsstimuleringsprogramma’s opgezet. Met name de elektrische fiets wordt gezien als een opkomende concurrent voor de dagelijkse autoverplaatsing op de korte en middellange afstanden. De universiteit Utrecht heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de achterliggende factoren op het hoge e-fiets gebruik bij deelnemers aan het Brabantse fietsstimuleringsprogramma B-Riders.

Naast de modal shift effecten als gevolg van het programma die hebben plaatsgevonden is tevens gekeken naar de effecten op de tevredenheid met de verplaatsing, de ruimtelijke context van de verplaatsing, de fysieke en mentale gezondheid en persoonlijke kenmerken van de deelnemers. Deze studie heeft geleid tot een tweetal wetenschappelijke artikelen, die medio 2018 gepubliceerd gaan worden in internationale journals.

Gezondheidseffecten
De universiteit Utrecht geeft de Nederlandse fietsexperts een beknopte vertaling  van de belangrijkste resultaten van deze studie, waarbij ook ruimte is voor discussie over de belangrijkste bevindingen. Niet de mobiliteitseffecten maar vooral de (metale) gezondheidseffecten staan centraal. Door een toenemende tevredenheid neemt het gebruik van de elektrische fiets alleen maar toe gedurende de deelname in plaats van af, wat wellicht verwacht zou kunnen worden als gevolg van deelname aan een fietsstimuleringsprogramma.

Spreker:

Joost de Kruijf | NHTV