Tour de Force Innovatieprijs 2018

De Tour de Force wil zich de komende jaren sterk maken om de verdere groei van het fietsgebruik in Nederland mogelijk maken. Om de fiets verder in het zadel te helpen, zijn er 8 doelen opgenomen in de Agenda Fiets 2017- 2020 van de Tour de Force. Nieuwe ideeën om deze doelen concreet in te vullen, zijn daarbij van groot belang. In het kader hiervan reikt de Tour de Force voor het tweede jaar de Tour de Force Innovatieprijs uit t.w.v. € 10.000.- tijdens het Nationaal Fietscongres. U als deelnemer kunt dit jaar live uw stem uitbrengen en mede-bepalen wie met de prijs naar huis gaat.

Uit de vele inzendingen zijn er door de vakjury onderstaande 5 genomineerden geselecteerd. De genomineerden worden tevens tijdens een sessie in het programma gepresenteerd.
Bekijk hier het juryrapport.

Fietsvlonders

De gemeente Rotterdam bekijkt met fietsvlonders waar ruimte gecreëerd kan worden voor extra fietsrekken. Op zo’n vlonder - eerst van hout, inmiddels van kunststof en omrand – zijn 10 fietsrekken gemonteerd. De vlonder wordt drie tot zes maanden op een autoparkeerplaats neergezet. Getest wordt of er inderdaad behoefte is aan meer parkeerplek voor de fiets én of de buurt toekan met minder plek voor de auto. Wordt de vlonder goed gebruikt en blijven klachten uit, dan wordt de autoparkeerplaats opgeheven, verhoogt de gemeente de parkeerruimte tot stoepniveau en zet er permanente fietsrekken neer. Er zijn inmiddels enkele tientallen vlonders in gebruik. Met de fietsvlonders zijn tot nu toe 21 autoparkeerplekken in 15 straten omgezet naar 105 permanente rekken. Die rekken bieden plaats aan 210 fietsen.

 

Live meten van fietsreistijden met Deep Learning

Recall4Bikes is een camerasysteem dat specifieke fietsers herkent aan de hand van ‘deep learning’. Door dergelijke camera’s op meerdere punten op te hangen, kunnen betrouwbaar reistijden worden bepaald en fietsdata worden verzameld. Een belangrijk aspect van het systeem is 'privacy by design'. Videobeelden worden niet opgeslagen en verlaten het lokale camerasysteem niet. Het systeem communiceert alleen digitale profielen van passerende fietsers, die niet toepasbaar zijn voor individuele persoonsherkenning. Door te meten wanneer de reistijd langer wordt, kunnen verkeersregelingen ervoor zorgen dat de doorstroming voor fietsers verbetert. Ook kunnen op de Fiets-DRIP alternatieve routes geadviseerd worden. Door de reistijd voor auto's en fietsers samen te tonen worden automobilisten verleid tot fietsgebruik. Het systeem wordt op dit moment door het bedrijf Technolution in de praktijk getest in Rotterdam.

 

Relaxte routes

Het idee van relaxte routes behelst de ontwikkeling van seniorvriendelijke routes van bijvoorbeeld een wijk met relatief veel ouderen naar het stadscentrum, als alternatief voor een drukke fietsroute. De relaxte route is ietsje om, maar comfortabeler. Lekker breed, geen moeilijke manoeuvres, geen shared space. Aandacht voor vergevingsgezinde bermen, geen paaltjes en geen grote hoogteverschillen. Linksafslaan wordt zoveel mogelijk vermeden. Op plekken waar mogelijk moet worden afgestapt, is er aandacht voor egaal goed wegdek zonder hoogteverschillen. Als er een drukkere (gebiedsontsluitings-)weg moet worden overgestoken is er een goede egale afstapplek, eventueel met verkeerslicht met extra groentijd. Liefst gaat de route ook lekker veel door groen. De relaxte route wordt niet met nadruk gepresenteerd als seniorvriendelijk, maar vooral als relaxt, de geen-haast-route. Routekeuze kan op basis van SPI van de Fietsrouteplanner en lokale fietskennis, zo stelt inzender van het idee Karin Broer.

 

Delta Cycling Rotterdam

Wat ooit begon als een professionele wielerploeg is inmiddels uitgegroeid tot een platform om ook het alledaagse fietsen te promoten. De opgebouwde wielsportkennis wordt op verschillende, creatieve manieren ingezet om de fietsveiligheid te verbeteren en de mobiliteits- en sociale functie te versterken. En vooral om het plezier in fietsen te benadrukken.
Vanuit de eigen campus worden jongeren enthousiast gemaakt, al dan niet met een directe link met de wielersport. Een rugzak krijgt bijvoorbeeld een nummer mee, en je voelt je een beetje wielrenner. En als de fiets kapot gaat, ga je niet naar de fietsenmaker, maar naar de campusmecanicien.
Inmiddels is Delta Cycling betrokken bij 25 maatschappelijke fietsprojecten en
-activiteiten en zijn er al 5500 Rotterdammers op creatieve manieren en met hulp van sponsoren bij fietsen betrokken.


   

Omrijadvies bij naderende tractor

Het ROV Oost-Nederland onderzoekt in Hardenberg in een pilot of de fietsveiligheid te verbeteren is door fietsers tijdig te waarschuwen voor gevaar op de ene weg en in dat geval een alternatieve route aan te bieden. Komen er gelijktijdig tractoren of vrachtwagens en fietsers aan op een smal weggedeelte, dan worden de fietsers op actieve wijze verleid om een veiligere route te fietsen. Dit wordt aangegeven met intelligente verkeerslichten en ledverlichting in het wegdek. De ledverlichting geeft als een spoor een adviesroute aan die fietsers veiliger kunnen volgen. Dat is een nabijgelegen fietsstraat die is aangelegd als veiliger route voor de scholieren. Thermische camera's worden gebruikt om fietsers en voertuigen te detecteren. Deze camera's zijn nauwkeurig in staat zijn om groot verkeer, auto’s, individuele fietsers en groepen fietsers te onderscheiden.

Wilt u meestemmen? Zorg dan dat u er bij bent op 21 juni in Rotterdam.

Tour de Force Innovatieprijs 2018