Meer ruimte met innovatieve verkeerslichten  


Innovatieve verkeerslichten kunnen verkeerssituaties verbeteren, ook voor de fiets. De gemeente Rotterdam ontwikkelt zelf innovatieve verkeerslichten en faciliteert initiatieven vanuit markt of maatschappij. Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Succesvolle innovaties worden na een proefperiode toegepast op meer locaties in de stad.  

Rotterdam deelt de opgedane kennis graag met andere wegbeheerders en kijkt naar innovaties van andere wegbeheerders om goed werkende maatregelen over te nemen. In deze sessie presenteert Rotterdam innovatieve maatregelen die al breder toegepast zijn èn innovaties die nog in een proefstadium zijn, zoals: 

  • Warmtesensor om fietsdrukte te meten bij verkeerslichten en dan vaker groen te geven aan fietsers  

  • Groenvoorspellers die aangeven hoe lang het nog duurt voordat het licht groen of rood wordt voor fietsers.  

  • Play Attention, een innovatief verkeerslicht dat muziek afspeelt en fietsers wijst op de gevaren van het gebruik van de smartphone in het verkeer.  

  • Koppeling van de regenradar aan de beheercentrale voor verkeerslichten waardoor bij (naderende) neerslag verkeerslichten sneller en langer groen kunnen geven aan fietsers.  

  • Actuele reistijden voor fietsers op parallelle routes door het meten van de actuele vertraging bij verkeerslichten en fietsers daarvoor een reisadvies te geven.  

  • Onbike informatie aanbieden over de te verwachten rood- en groentijd bij verkeerslichten (Beter Benutten Talking Traffic).  

Sprekers:
Mark Simons en Bram Klemann | gemeente Rotterdam