Nu het steeds drukker wordt op de fietspaden komt steeds vraag naar voren hoe je een fietspad moet dimensioneren. In de CROW-ontwerpwijzer staan aanbevelingen voor de gewenste breedte, maar die dateren van enkele decennia geleden. Bovendien is aan de fietsers nooit gevraagd wat zij vinden van de breedte van het fietspad. Daarom heeft CROW-Fietsberaad het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd dat in grote lijnen vergelijkbaar is met het onderzoek naar de fietsstraten. Op 15 locaties zijn door DTV Consultants fietsers geënquêteerd, is het aantal fietsers geteld en is er gezocht naar statistische verbanden tussen fietsersoordelen, (brom-)fietsintensiteiten en breedtes. De verrassende onderzoeksresultaten geven voldoende stof voor discussie.

Sprekers:

Robert Hulshof | CROW-Fietsberaad
Hans Godefrooij (DTV Consultants)