In samenwerking met 50 werkgevers en 40 rijwielhandelaren stimuleert Maastricht Bereikbaar sinds 2012 het fietsen in regio Zuid-Limburg. Met probeeracties, aanschafkortingen en beloningen worden werknemers gemotiveerd structureel vaker te gaan fietsen naar het werk. Deze gedragsaanpak is aantoonbaar succesvol en heeft geresulteerd in een verdrievoudiging van het e-bike gebruik in het woon-werk verkeer.

Drempels
Desondanks kenmerkt de overstap naar de e-bike zich ook door weerstand. Drempels, zoals een hoge prijs en keuzestress, zorgen veelvuldig voor uitstel en afstel van de aanschaf en hebben daardoor een remmend effect op de gedragsverandering. Deze drempels werken bovendien ook contraproductief op het stimuleren van actieve mobiliteit en het bevorderen van regionale bereikbaarheid. Uit grootschalig onderzoek van Goudappel Coffeng en MuConsult, in opdracht van Maastricht Bereikbaar, blijkt namelijk dat werknemers die wel een e-bike aanschaffen deze voor tenminste 50% van hun woon-werk ritten gebruiken en gemiddeld op 11km van het werk wonen.

Een sleutel tot meer succes en meer e-bike gebruik ligt dus in het effectueren van de conversie van koopintentie naar koopgedrag. Dit blijkt wel uit het onderzoek: naast 31.000 werknemers uit Zuid-Limburg die een e-bike hebben aangeschaft tussen 2012-2017, zijn er nog 24.000 werknemers met een intentie om dit te gaan doen. Deze ‘intentiegroep’ is gemiddeld al ruim een jaar bezig met aanschafproces.

Rol factoren en ontwikkeling in aanschafproces
In deze sessie gaan we dieper in op in op de factoren en ontwikkeling die een rol spelen in het aanschafproces. Daarbij maken we een vergelijking tussen de ‘aanschafgroep’ en ‘intentiegroep’ en gaan we met de zaal in discussie over prikkels en incentives die nodig zijn om in samenwerking met werkgevers en de markt het gedragsveranderingsproces te effectueren en daarmee het groeipotentieel van de e-bike beter te benutten.

Sprekers:

Joost Beenker | Goudappel Coffeng
Maartje van der Aa | MuConsult