Fietsvisie 2.0: Hoe leg je een hoge lat nog hoger?

De U10 (regionaal samenwerkingsverband van gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten) zit in de top van het hoogste fietsgebruik ter wereld. De ruimtelijke druk is hoog en de ambitie nog hoger. In deze sessie zetten wij uiteen welke stappen de U10 en Mobycon genomen hebben om in de fietsvisie een nieuwe integrale toekomstvisie op de mobiliteit in de regio te verwezenlijken.

 

Sprekers: 
Lennart Nout | Mobycon 
Jim Moolhuijsen | Regio U10