Gedrag is vaak cruciaal bij het oplossen van fietsvraagstukken. Het zijn immers mensen die al dan niet op de fiets stappen en sociaal en veilig gebruik maken van de fiets. Gedragsbeïnvloeding is een effectief instrument om fietsverkeer in goede banen te leiden.

Gedrag is complex
Goedbedoelde beïnvloedingspogingen mislukken vaak omdat we niet goed begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Ondanks decennia aan wetenschappelijke kennis over gedrag, wordt soms te snel naar oplossingen gesprongen die intuïtief kansrijk lijken.

Gedragsexperimenten

Gemeente Rotterdam en Dijksterhuis & van Baaren (D&B) kiezen voor de juiste versnelling met Fietslab010: een reeks experimenten waarin ze gedragsproblemen onderzoeken en onderbouwde maatregelen testen in de Rotterdamse straten.

De focus in Fietslab010 ligt op de volgende gedragsproblemen:

  • Spookfietsen
  • Smartphonegebruik op de fiets
  • Onverlicht fietsen
  • Roodlichtnegatie

Kijkje in de keuken
In deze sessie krijg je inzicht in de psychologische drijfveren van fietsers en leer je hoe fietsgedrag op een gedragswetenschappelijke manier beïnvloed kan worden.

Spreker:

Ruud van Breda | D&B