Fietsende schoolkind 

Elke morgen, elke dag en overal stappen kinderen op de fiets naar school. Door het hele land. In grote steden, kleine dorpen, over dijken, langs provinciale wegen en over zandpaadjes zien we kinderen vrolijk rijdend in de zon en door de regen. Het is een bekend beeld in ons land. We weten niet beter, maar het is uniek in de wereld. Nederlanders mogen daar trotser op zijn want niet alleen zorgt het voor gezondere kinderen, ook het welzijn van kinderen neemt toe als ze onafhankelijk zijn. Aan de andere kant zien we ook het probleem van de achterbankgeneratie. De Fietsersbond vindt daarom dat alle ouders hun kind regelmatig met de fiets naar school moeten brengen. Dat is goed voor de ontwikkeling van het kind en geeft de ouders ook inzicht en vertrouwen in de fietsvaardigheid van hun kind. Zowel uit gezondheidsoverwegingen als verkeersveiligheidsoverwegingen is het belangrijk om het lopen en fietsen naar school te stimuleren. En zo houden we een oer-Hollandse traditie in stand. Daarom zet de Fietsersbond het Fietsende Schoolkind in het zonnetje met een campagne om enerzijds onze helden te eren en anderzijds het fietsen naar school te stimuleren.  

Spreker:

Jonneke Reichert | Fietsersbond