Sweco heeft in samenwerking met de gemeente Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van het ‘Zwermconcept’ van Marco te Brömmelstroet op een Gronings kruispunt met verkeerslichten. De gedachte was om op een andere manier de verkeerskundige en geregelde inrichting van een bestaand kruispunt te benaderen. Moet de fietser gevangen worden in gebaande paden, of is dat eigenlijk niet nodig? Hoe verhoudt de zwermgedachte zich tot het Alle Fietsers Tegelijk Groen wat inmiddels al op 29 Groningse kruispunten wordt toegepast? Er is onderzocht op welke manieren het zwermen verder kan worden gefaciliteerd. 

In een interactieve sessie willen we samen met de deelnemers het kruispunt beoordelen op de thema’s:

• Fietsveiligheid (verkeersveiligheid)
• Ruimtelijke kwaliteit
• Ruimte + vrijheid van de fietser

Het betreffende kruispunt kent nu een traditioneel verkeerskundige inrichting. Sweco heeft twee alternatieve kruispuntlayouts voorgesteld die tijdens de sessie kort worden toegelicht. In de ruimte worden de ontwerpen en de huidige situatie groot tentoongesteld waarbij de deelnemers door middel van post-its de huidige situatie en de twee alternatieve ontwerpen gaan beoordelen.

Sprekers:

Jeroen Bekink en Willem Scheper | Sweco