Het Landelijk Fietsplatform is systeemverantwoordelijk voor de landelijke recreatieve fietsroutestructuur en wil een brug slaan / een verbinding maken tussen het recreatieve fietsen en het utilitaire fietsen.

Tot nu toe zijn dit vaak gescheiden beleidsdomeinen. Binnen Tour de Force komen de twee elkaar tegen, in de ploeg regionale routes. Hier wordt gesproken over snelfietsroutes, maar ook over nationale LF icoonroutes. 

Geen gescheiden werelden
In een sessie willen we kennis delen over de doorontwikkeling van de recreatieve fietsroutestructuur (ruim 33.500 km!). De ontwikkeling van nationale icoonroutes is daarbinnen een opvallend en nieuw onderdeel. Via een interactieve presentatie tonen we de sessiedeelnemers dat het recreatieve en het utilitaire fietsen en ook het toerfietsen geen gescheiden werelden zijn maar vanuit het perspectief van de fietser juist steeds meer overlap geeft. Snelfietsroutes kunnen ook waarde hebben voor recreatieve tochten – met name als het gaat om goede stad-land verbindingen. Tegelijk leidt de toegenomen actieradius van de bestemmingsfietser ook tot nieuwe wensen: de routekeuze wordt steeds meer bepaald door belevingsaspecten. De landelijke routedatabank is bij uitstek een tool om bruggen te slaan.

Spreker:

Eric Nijland | Stichting Landelijk Fietsplatform