Beleidsindicatie fietsdirectheid met isochroonkaarten

De provincie Utrecht heeft in haar Mobiliteitsplan 2015-2028 langetermijn doelen beschreven om de bereikbaarheid van de provincie te handhaven. Een van de doelstellingen is het monitoren van beleidsindicatoren, zoals de ‘directheid fietsroutes’. Voor deze beleidsindicator geldt de streefwaarde dat de kortste fietsbare afstand niet langer mag zijn dan 1,2 maal de hemelsbrede afstand. Middels isochroonkaarten zijn van de belangrijkste bestemmingen de fietsroutes inzichtelijk gemaakt. Deze methodiek willen we graag met u delen

Sprekers:
Eric van Dijk | provincie Utrecht
Jacob Tiellemans | Antea Group