Als fietsen en infrastructuur met elkaar botsen

In samenwerking tussen de  gemeente Amsterdam en de ANWB heeft SWOV onderzoek gedaan naar kenmerken van fietsinfrastructuur die de kans op fietsongevallen verhogen in stedelijke omgeving. 
We bespreken resultaten en inventariseren met elkaar mogelijke oplossingen om de veiligheid te bevorderen. 

 

Spreker 

Gert Jan Wijlhuizen |  SWOV