Deel uw ideeën

Wij nodigen u van harte uit om sessie ideeën in te dienen en uw vakgenoten op 21 juni tijdens het Nationaal Fietscongres te inspireren met nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van fiets.

Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat er in het programma op het Nationaal Fietscongres aandacht aan geschonken moet worden?  Laat het ons weten en vul dit formulier in.  

Criteria 
Uw sessie-idee moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het aansluiten bij de gekozen thema's:

  • Fiets tussen stad en plattenland
  • Meer ruimte voor de fiets
  • Gericht stimuleren fietsgebruik
  • Fietsveiligheid
  • Wind uit de andere hoek: Heeft u een idee dat anders dan anders maar wel fiets-gerelateerd is? Of komt u niet uit de fietswereld maar heeft u vanuit uw vakgebied / expertise wel iets te vertellen met betrekking tot fiets? Wij horen dat graag!


De Raad van Advies 
beoordeelt de ingezonden voorstellen. De raad let met name op aspecten als:

  • Kwaliteit van de inzending
  • Het vernieuwende karakter
  • De controleerbaarheid van de conclusie
  • De reproduceerbaarheid
  • De impact (maatschappelijk nut).

Inschrijven en bekendmaking 
Uw inzending kent maximaal 200 woorden en moet duidelijk leesbaar zijn. Indienen is mogelijk tot en met 27 april 2018. 

De bekendmaking van de goedgekeurde sessies is op 17 mei. U ontvangt per mail de uitslag.
Mocht uw sessie-idee worden uitgekozen en u komt presenteren, dan is deelname aan het congres voor u kosteloos (Let op: maximaal twee sprekers per sessie).